a02_p960721_24.jpg
Das Pillenwunder – manager magazin 11/95